logo

Kimya Mühendisliği Bölümü

DERS BİLGİ FORMLARI


1.Yarıyıl Dersleri

151611132 Kimya Mühendisliğine Giriş
151611181 Türk Dili I
151611195 Fizik I
151611196 Fizik I Laboratuvarı
151611203 Matematik I
151611204 Kimya I
151611205 Bilgi Teknolojileri
151611206 Rapor Yazma Tekniği

2.Yarıyıl Dersleri

151612182 Türk Dili II
151612188 Kimya laboratuvarı
151612198 Mühendislik Çizimleri
151612200 Fizik II
151612201 Fizik II Laboratuvarı
151612204 Temel Bilgisayar Bilimleri
151612207 Matematik II
151612208 Kimya II

3.Yarıyıl Dersleri

151613246 Diferansiyel Denklemler
151613551 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
151613553 Fiziksel Kimya
151613555 Analitik Kimya
151613556 Kimyasal Süreç Hesaplamaları
151613558 İşletmecilik ve Girişimcilik
151613563 Fiziksel Kimya Laboratuvarı
151613564 İş Sağlığı ve Güvenliği I

4.Yarıyıl Dersleri

151614240 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
151614552 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
151614553 Analitik Kimya Laboratuvarı
151614554 Termodinamik I
151614555 Organik Kimya
151614556 Akışkanlar Mekaniği
151614558 Kalite Yönetimi
151614560 İş Sağlığı ve Güvenliği II

5.Yarıyıl Dersleri

151615401 Termodinamik II
151615402 Isı Aktarımı
151615403 Kütle Aktarımı
151615404 Aletli Analiz
151615405 Aletli Analiz Laboratuvarı
151615408 Almanca I
151615409 İngilizce Yazılı İletişim
151615414 Kültürel Antropolojiye Giriş
151615415 Toplum ve Cinsiyet
151615417 Mesleki İngilizce I
151615418 İş Hukuku
151615419 Mühendislik Ekonomisi

6.Yarıyıl Dersleri

151613557 Mühendislik Mekaniği
151615345 İstatistik
151616355 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
151616356 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
151616358 Elektrokimya
151616360 İşyeri Risk Analizi
151616361 Yeşil ve Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik
151616362 Su Teknolojisi
151616364 Almanca II
151616365 İngilizce Sözlü İletişim
151616366 Bireylerarası İletişim
151616368 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
151616372 Mühendislik Malzemeleri
151616373 Kimyasal Tepkime Mühendisliği I
151616374 Ayırma İşlemleri
151616375 Mesleki İngilizce II
151616378 Polimer Kimyası

7.Yarıyıl Dersleri

151617427 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
151617635 Kimya Mühendisliğinde Tasarım I
151617637 Süreç Kontrol
151617640 Yakıt Teknolojisi
151617641 Yüzey Kimyası
151617642 Endüstriyel Elektrokimya
151617643 Bor Teknolojisi
151617644 İyon Değiştirme Teknolojisi
151617645 Kompozit ve Biyomalzemeler
151617646 Teknik Polimer
151617647 Özütleme Teknolojisi
151617652 Kimyasal Tepkime Mühendisliği II
151617653 Mühendislik Araştırmalarına Hazırlık
151617654 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
151617655 Kimya Mühendisliğinde Deney Tasarımı

8.Yarıyıl Dersleri

151600000 Örnek Ders
151618422 Kimyasal Teknolojiler
151618424 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III
151618442 Petrol Arıtımı ve Petrokimya Teknolojisi
151618444 Enerji Teknolojisine Giriş
151618445 Polimer Teknolojisine Giriş
151618528 Atıksu Arıtım Teknolojileri
151618529 Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri
151618534 Atıkların Geri Kazanımı Araştırmaları
151618535 Enerji Dönüşüm Teknolojileri Araştırmaları
151618536 Polimer Teknolojileri Araştırmaları
151618537 Sentetik Yakıtların Karakterizasyonu Araştırmaları
151618538 Alternatif Yakıt Kaynakları Araştırmaları
151618539 Katı-Sıvı Özütleme
151618540 Atıksu Arıtım Araştırmaları
151618542 Atıkların Değerlendirilmesi
151618543 Elektrokimyasal Yöntemler Araştırmaları
151618546 Adsorpsiyon Araştırmaları
151618547 Gözenekli katıların Karakterizasyonu Araştırmaları
151618548 İyon Değişimi ve Adsorpsiyon Araştırmaları
151618550 Kimya Mühendisliğinde Deney Tasarımı Araştırmaları
151618551 Biyokütlenin Değerlendirilmesi Araştırmaları
151618552 Su Arıtımında Sorpsiyon Süreçleri Araştırmaları
151618553 Katıların İncelenmesinde Aletsel Yöntemler Araş.
151618554 Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu Araştırmaları
151618555 Endüstriyel Atık ve Artıkların Değerlendirilmesi Araştırmaları
151618556 Toprak ve Su Kirliliği Araştırmaları
151618560 Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu Araştırmaları
151618561 Kimyasal Teknolojiler Araştırmaları
151618564 Endüstriyel Hammadde Araştırmaları
151618566 İnorganik Teknolojileri Araştırmaları
151618567 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II
151618568 Proje ve Risk Yönetimi
151618569 Enerji Depolama Malzemeleri Araştırmaları
;